Język:

MS.TRANSLATIONS Mariusz Sadowski


Jestem absolwentem Katedry Języków Specjalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, magistrem filologii tłumaczeniowej - specjalizacja język angielski. Od 2014 roku także tłumaczem przysięgłym (nr wpisu na listę tłumaczy przysięgłych TP/50/14). Ukończyłem zarządzanie i marketing w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego w Warszawie w stopniu licencjata. Posiadam certyfikat TOLES – potwierdzający znajomość języka angielskiego prawnego i prawniczego na poziomie zaawansowanym. Posiadam uprawienia i doświadczenie w nauczaniu.

Od 2005 roku czynnie współpracuję z biurami tłumaczeń.

Język angielski jest nie tylko moim zawodem, ale również pasją. Stawiam na rzetelność i profesjonalizm.

Zapraszam do współpracy.