Język:

Oferta


• Tłumaczenia pisemne: zwykłe i poświadczone
Preferowane specjalizacje:
 prawo
 ekonomia i finanse (sprawozdania finansowe, audyty, umowy, regulaminy itp.)
 zarządzanie i marketing
 budownictwo (specyfikacje robót, dokumentacje techniczne itp.)

• Tłumaczenia ustne
• Kursy in-company na wszystkich poziomach (beginner – proficiency)
 Legal English
 Business English

 

Tłumaczenia pisemne zwykłe
Rozliczanie zleceń pisemnych zwykłych wg strony obliczeniowej 1500 znaków ze spacjami. Rozliczenie na podstawie liczby znaków w dokumencie przetłumaczonym. Liczbę stron wykonanego tłumaczenia oblicza się do z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

 

Tłumaczenie pisemne poświadczone
Rozliczanie zleceń pisemnych uwierzytelnionych ("przysięgłych") wg strony obliczeniowej 1125 znaków ze spacjami. Rozliczenie na podstawie liczby znaków w dokumencie przetłumaczonym.

 

Kursy Legal English i Business English
Nauczanie języka Legal English i Business English – stawki godzinowe podlegają indywidualnym ustaleniom z klientem.